Sprawozdanie z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mielcu

Dodano 2013-05-07 10:01:22

 W dniu 30.04.2013 r. w lokalu "DREAM" w Mielcu przy ul. Kilińskiego 26 odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszego Banku. Zasadniczym celem zwołanego przez Zarząd Banku Zebrania było złożenie informacji sprawozdawczych za 2012 rok wraz z rachunkiem wyników oraz podjęcie w tym zakresie stosownych uchwał.

   

 Zebranie otworzył, a nastepnie dzieki jednomyślności delegatów, poprowadził długoletni Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Edward Guzy, który jednocześnie złożył szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.

 

 Sprawozdanie z dzialalności Banku za 2012 rok oraz wykonanie uchwał z poprzedniego ZP przedstawił Prezes Zarządu pan Józef Dąbrowski, natomiast Wiceprezes Zarządu pan Mieczysław Weber przedstawił kierunki działania Banku na 2013 rok.

 

 Wynik finansowy netto za 2012 rok w kwocie 1.279.899,16 zł został pomyślnie zweryfikowany przez Biegłego Rewidenta ze Związku Rewizyjnego banków Społdzielczych im. Franciszka Stefczyka
w Warszawie. Opinię z badania bilansu za rok ubiegły przedstawiła Główna Księgowa BS pani Janina Kozioł.

 

 Siedemnastopunktowy porządek obrad został przy sprawnym prowadzeniu Zebrania przez Przewodniczącego zrealizowany w niespełna 3 godziny. Wszystkie uchwały objęte porządkiem zostały podjęte jednomyślnie, w tym uchwała o przeznaczeniu w całości wyniku finansowego na fundusz zasobowy.

 

 W Zebraniu Przedstawicieli na ogólną liczbę czterdziestu delegatów uczestniczyło trzydziestu trzech, tj 82,5%.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›