Zebranie Przedstawicieli 2014

Dodano 2014-06-04 09:21:08

       W dniu 15.05.2014r. w restauracji "Retro Park" odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszego Banku. Zebranie otworzył, a nastepnie dzięki jednomyślności delegatów poprowadził Jubilat Edward Guzy, który obchodził jubileusz 20-lecia pracy  w Radzie Nadzorczej na stanowisku Przewodniczącego.

Na ogólną liczbę 40 delegatów wybranych na zebraniach grup członkowskich w Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyło 37 delegatów tj. 92,5%.

Sprawozdanie z działalności Banku za 2013 r. oraz z wykonania uchwał z poprzedniego ZP przedstawił Prezes Zarządu pan Józef Dąbrowski, natomiast Wiceprezes Mieczysław Weber przedstawił kierunki działania Banku na 2014 r. oraz zaakceptowane przez KNF zmiany do Statutu Banku.

Sprawozdanie  z działalności Rady Nadzorczej złożył Przewodniczący pan Edward Guzy.

Wynik finansowy netto za 2013 r, w kwocie 954 445,86 zł pomyślnie zweryfikowany przez Biegłego Rewidenta ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie uchwałą ZP przeznaczony został w całości na fundusz zasobowy Banku.

W związku z upływem 4-letniej kadencji dotchczasowej Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru składu 9-cio osobowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w latach 2014-2018. Po ukonstytuowaniu się skład nowej Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

                     1. Guzy Edward - przewodniczący

                     2. Miłoś Tadeusz - z-ca przewodniczącego,

                     3. Bik Stanisław - sekretarz

                     4. Miłoś Krystyna - członek

                     5. Piszczek Barbara - członek

                     6. Smoleń Kazimiera - czlonek

                     7. Markowski Jerzy - członek

                     8. Lasek Tadeusz - członek

                     9. Stefanowicz Stanisław - członek

Zebranie prowadzone było bardzo sprawnie,  dlatego też porządek obrad (21pkt) został wyczerpany w niespelan 4 godziny.

W końcowej części obrad członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd Banku złozyli Jubilatowi gratulacje w postaci dyplomu uznania z podpisami pod wierszem następującej treści:

 

SZANOWNY JUBILACIE!!

Już od lat dwudziestu wspierasz Bank Spóldzielczy

Już dwie dekady przewodniczysz nam.

Było wielu radnych, niektórzy z nich wielcy

Który zaś najwiekszy - zgadnij dzisiaj sam.

 

Byłeś, kiedyś w Banku były trudne chwile

Byłeś i jesteś zawsze tam gdzie my

Dziś wszyscy wokół wspominamy mile

Że codzienne wsparcie dajesz własnie TY!

 

Dziękujemy Serdecznie za całokształt Twojej pracy

Za przewodnictwo w Radzie i za każdy gest

Kto nie widział spółdzielców, niech wreszcie zobaczy

Gdyż dzisiejszy Jubilat największym z nich jest

 

Zwracamy się dzisiaj do Ciebie Edwardzie

Ustnie i pisemnie niczym jako wieszcze

Wiemy, już od dawna, że Ty jesteś Twardziel

Pozostań więc z nami choć kadencję jeszcze!!

Galeria:

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›