EURO-FATCA

Dodano 2017-05-05 13:55:52

 

 

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie postanoweinia ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 

Z dniem 1 maja 2017r. wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Ustawa ta implementuje Dyrektywę rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. (zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE) w zakresie  obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dzidzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1) oraz  opracowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju procedurę Common Reporting Standard (CRS), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. Wielostronnym Porozumieniu Właściwych Władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych. Do porozumienia przyłączyło się 87 państw, w tym m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europeńskiej, Chiny, Kanada i Rosja.

Począwszy od dnia 1 maja 2017 r. przed zawarciem umowy o otwarcie rachunku: bieżącego, pomocniczego, lokacyjnego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, rachunku lokaty terminowej, rachunku powierniczego, mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego i karty kredytowej, będzie konieczność złożenia Oświadczenia o Rezydencji Klienta.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  linkiem Euro-fatca na naszej stronie http://www.bswmielcu.pl/index/page/39/szczegoly/

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›