ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Dodano 2017-09-27 10:58:48

 

 

 SZANOWNI PAŃSTWO!!

 

Bank Spółdzielczy w Mielcu (w dalszej części zwanej Bankiem) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.)

 

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy uiszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

             - numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,

             - pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,

             - pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

             - pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

              - opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

              - odrzucenie przelewu,

              - wstrzymanie przelewu.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnienie:

- danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowej,

- danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i  mobilnej ( prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

 

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzenia przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymają Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

 

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów  środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

 

 

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Aktualności

Boże Narodzenie 2018

..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›